Tidligere nummer

Her finner du en oversikt over tidligere nummer sortert på år, eller du kan bruke søkeboksen for å gjøre fritekstsøk i offentliggjorte utgaver. Tidligere publiserte artikler vil bli offentliggjort to år etter utgivelse. Hvis du ønsker bladet tilsendt, koster det 100,- kroner pr nummer fritt tilsendt. Send en e-post til tangenten@caspar.no for å bestille!

Boks for fritekstsøk

Innholdslister for tidligere utgaver av Tangenten sortert etter årganger.