1990

Nr 1 – 1990


Leder
ATMs påskekonferanse
Abonnent nr 0001
Ole Einar Torkildsen: Oppgaveside: Reverserte tall
Stieg Mellin-Olsen: Intervju med Celia Hoyles
Marit Johnsen Høines: Om å telle på fingrene og litt til!
Intervju med Tage Werner
Melding: «Regnereisen»
Herman Ruge: Gjenreis ett-øren!
Matematikkundervisningens politiske dimensjoner

Nr 2 – 1990


Leder
Gunnar Gjone: Gullslottet som hang i lufta
Aasmund Kvamme: Melding av Casio fx-7500 G
Marit Johnsen Høines: En lærer og to lærerutdannere om data
Matematikklyden
Stieg Mellin-Olsen: Intervju med Anna Kristjansdottir
Marit Johnsen Høines: Nye perspektiv på vurdering av matematikkundervisning
Anmeldelse: «Jeg regner»
Oddrun Samdal: Emballasje, eit rimelig læremiddel i geometriundervisningen
Øivind Høines: Intervju med Morten og Oddvar Kloster
Ole Einar Torkildsen: Oppgaveside: Tårn av klosser