Retningslinjer for forfattere

Redaksjonen i Tangenten ønsker alle forfattere velkommen med bidrag! For å sikre at resultatet som kommer på trykk er i samsvar med det forfatteren har tenkt på, ber vi om at innsendte bidrag følger disse retningslinjene:

Tekst

Manuskript leveres helst inn elektronisk. Maksimal lengde er seks sider. Det tilsvarer omtrent 3300 ord med bare tekst. Vanlig levering er via e-post til redaksjonen (tangenten@caspar.no) eller direkte til redaktøren (rune.herheim@hvl.no).

Leserbrev

Leserbrev/debattinnlegg bes avgrenset til 5000 tegn / 900 ord.

Parallellpublisering

Tangenten frigir tekster etter to år – da blir de tilgjengelige på våre nettsider. Før to år tillater vi ikke parallellpublisering og bruk av tekster i private eller institusjonelle arkiv.

Formattering (figurer/tabeller)

Dersom det er føringer for utseende på artikkelen ber vi om at dette blir angitt spesielt. Plassering av figurer og tabeller vil ellers bli bestemt av redaksjonen. Bruk figur-/tabelltekst med nummer, og vis til dette nummeret i teksten.

Slik: «… som vi ser i figur 1.» Ikke slik: «… som vi ser her:» eller «Bildet over viser …»

Referanser

Referanser skal følge APA-standarden.

Bilder

Fotografi: Dersom du tar bilder selv bør du sende med originalfilen fra kameraet. Dersom du ønsker illustrasjoner fra bøker/tidsskrift kan du skanne disse inn i oppløsning minimum
300 dpi RGB.

Tegninger: skannes inn som 300 dpi RGB, eller send originalen som post.

Word: Mange plasserer bilder direkte i artikkelen i Word. Det er veldig bra for å vise plassering. Se forøvrig punktet om fotografi og tegninger.

Bilder fra nettet: Disse kan som hovedregel ikke brukes.

Er du i tvil? Kontakt redaksjonen (aasmund@caspar.no).

Rettigheter til bilder

Angi i størst mulig grad hvem som har tatt bildene. Dersom personene er identifiserbare skal det være avklart med personen (eventuelt foresatte) at bildet kan brukes. Dette gjelder særlig bilder av barn! Dersom det blir brukt materiale beskyttet av kopirett må dette avklares med rettighetshaver.

Forfatteropplysninger

Legg inn fullt navn, arbeidssted og kontaktadresse (e-post og postadresse) på slutten av artikkelen.

Lykke til med skrivingen!
For redaksjonen: Rune Herheim, redaktør