Redaksjonen i Tangenten

Rune Herheim, Høgskulen på Vestlandet (Redaktør)
Trude Fosse, Høgskulen på Vestlandet
Marit Johnsen-Høines, Høgskulen på Vestlandet
Renate Jensen, Bergen kommune (LAMIS sin representant)
Aasmund Kvamme, Høgskulen på Vestlandet
Terje Lerø, Høgskulen på Vestlandet
Toril Eskeland Rangnes, Høgskulen på Vestlandet
Bjørn Smestad, Høgskolen i Oslo og Akershus
Janneke Tangen, Bergen kommune
Ole Einar Torkildsen, Høgskulen i Volda
Gry Anette Tuset, Høgskulen på Vestlandet